Adwokat Adriana Tomasik - Łabyś, kancelaria adwokacka Bielsko-Biała

+48 660 573 848   

Bielsko - Biała, ul. Komorowicka 72     

Prawo cywilne

Adwokat Adriana Tomasik - Łabyś, kancelaria adwokacka Bielsko-Biała


 

Prawo cywilne:

 

  • sprawy o odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz rentę między innymi za doznany uszczerbek na zdrowiu,  wypadek komunikacyjny, wypadek przy pracy, błąd medyczny, posadowienie na nieruchomościach słupów energetycznych, instalacji gazowych i wodociągowych, bezzasadne pozbawienie wolności, śmierć osób najbliższych;
  • prawo spadkowe: postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek;
  • sprawy o zapłatę, postępowanie w przedmiocie ochrony dóbr osobistych;
  • prawo nieruchomości: postępowanie w przedmiocie zasiedzenia, zniesienia współwłasności, ustanowienia i zniesienia służebności, rozgraniczenia nieruchomości, zwrotu wywłaszczonych nieruchomości,  sprawy wieczystoksięgowe, sprawy o eksmisję;
  • postępowanie upominawcze i nakazowe;
  • postępowanie egzekucyjne: dochodzenie wierzytelności, sporządzanie przedsądowych wezwań do zapłaty, wniosków
  • egzekucyjnych, zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym komorniczym oraz sądowym.