Adwokat Adriana Tomasik - Łabyś, kancelaria adwokacka Bielsko-Biała

+48 660 573 848   

Bielsko - Biała, ul. Komorowicka 72     

Prawo karne

Adwokat Adriana Tomasik - Łabyś, kancelaria adwokacka Bielsko-Biała


 

Prawo karne:

 

  • obrona w procesie karnym, w sprawach o wykroczenia oraz w sprawach karnoskarbowych;
  • reprezentacja osób podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym przed Prokuraturą i Policją;
  • postępowanie karne wykonawcze: sprawy o odroczenie i zawieszenie wykonania kary, udzielenie przerwy w wykonywaniu kary,
  • warunkowe przedterminowe zwolnienie z kary, sprawy o wyrok łączny;
  • reprezentacja osób pokrzywdzonych w postępowaniu sądowym oraz przygotowawczym;
  • sporządzanie i popieranie w postępowaniu sądowym prywatnych oraz subsydiarnych aktów oskarżenia.