Adwokat Adriana Tomasik - Łabyś, kancelaria adwokacka Bielsko-Biała

+48 660 573 848   

Bielsko - Biała, ul. Komorowicka 72     

Prawo gospodarcze

Adwokat Adriana Tomasik - Łabyś, kancelaria adwokacka Bielsko-Biała


 

Prawo gospodarcze:

 

  • stała obsługa prawna przedsiębiorców, w tym  doradztwo prawne, sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych,
  • zastępstwo procesowe  przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej,  udział w negocjacjach umów, obsługa zgromadzeń wspólników  i posiedzeń zarządu, reprezentowanie wspólników na zgromadzeniach,
  • doradztwo prawne w zakresie prawa pracy;
  • zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego,  rejestracja zmian w KRS;
  • windykacja należności;
  • prowadzenie postępowania  upadłościowego, składanie wniosków o ogłoszenie upadłości, zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym;
  • sprawy z zakresu zamówień publicznych: sporządzanie protestów, odwołań, skarg do sądu, reprezentacja przed Urzędem Zamówień Publicznych oraz w postępowaniu sądowym;
  • postępowanie upominawcze i nakazowe;
  • sprawy o zapłatę, spory wynikłe z wykonania umów, postępowanie odszkodowawcze;
  • sprawy z zakresu ochrony praw autorskich i praw pokrewnych, prawa własności przemysłowej, czynów nieuczciwej konkurencji.